Giá:

Hãng sản xuất: VDO

Thông tin chung: 2 Pin; 1/8''; 0-10Bar; Alarm position: 1.0 Bar


2 Pin; 1/8''; 0-10Bar; Alarm position: 1.0 Bar