Giá:

Hãng sản xuất: KOHLER

Thông tin chung:
Model tổ máy

KOHLER

Công suất liên tục

kW/kVA

Công suất dự phòng

kW/kVA

Model
động cơ

Dung tích xylanh

(L)

Tiêu hao

nhiên liệu tại 100% tải

(l/h)

 Download

Chi tiết

Sản phẩm

600REOZM

530 

600

S6R-PTA-5

24.51

122

 

750REOZM

690

760

S12A2-PTA-1

33.93

159

 

800REOZM

790

870

S12A2-Y1PTA-1

33.93

173.8

 

900REOZM

810

900

S12H-PTA-4

37.11

232

 

1000REOZM

1000

1100

S12H-Y1PTA-3

37.11

217

 

1250REOZM

1180

1260

S12R-PTA-3

49.0

257

 

1600REOZM

1650

1770

S16R-Y1PTA-4

65.4

369

 

1820REOZM

1850

2030

S16R-Y1PTAA2-3

65.4

374

 

2000REOZM

2010

2185

S16R-Y1PTAA2-1

65.4

415