Giá:

Hãng sản xuất: MPC

Thông tin chung: Bộ điều khiển ATS được thiết kế nhằm tự động chuyển đổi nguồn lưới và máy phát. Tương thích với các bộ động lực chuyển đổi dùng Contactor hoặc các bộ Stranfer Switch


BOARD ĐIỀU KHIỂN ATS:
Bộ điều khiển ATS được thiết kế nhằm tự động chuyển đổi nguồn lưới và máy phát. Tương thích với các bộ động lực chuyển đổi dùng Contactor hoặc các bộ Stranfer Switch
 HOẠT ĐỘNG:
-  Bình thường Bộ điều khiển ATS sẽ chuyển đổi nguồn về điện lưới. Khi lưới điện có các sự cố: cúp điện, trên áp, dưới áp, mất pha, Bộ điều khiển ATS sẽ khởi động máy phát, sau một thời gian (Timer) để điện áp máy phát ổn định, Bộ ATS sẽ chuyển đổi sang nguồn máy phát. Khi điện áp lưới có lại hoặc ổn định, sau một thời gian (Timer)  Bộ ATS sẽ chuyển sang lưới điện và máy phát điện chạy không tải khoảng 1 đến 3 phút sẽ tự tắt máy.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:


 
 
Nguồn điều khiển  
 
    220 VAC 
 
 Phase
 
1 hoặc 3
Tần số  50/60 Hz
 Dòng điện cung cấp   5A
 Led chỉ thị 
 
    1/ Nguồn lưới
2/Nguồn máy phát
3/ Đang kết nối lưới
4/ Đang kết nối máy phát
5/ Điện áp cao lưới
6/ Điện áp thấp ( hoặc mất pha) lưới
7/ Điện áp cao máy phát
8/ Điện áp thấp máy phát 
 Bảo vệ bên lưới  
1/ Trên áp : từ 220 – 270 VAC 
   Chỉnh ngưỡng tác động : 250 VAC
2/ Dưới áp : từ 145 – 190 VAC  
    Chỉnh ngưỡng tác động : 160 VAC
 
Bảo vệ bên máy phát
 
 
1/ Trên áp : từ 220 – 270 VAC 
    Chỉnh ngưỡng tác động : 250 VAC
2/ Dưới áp : từ 145 – 190 VAC    
         Chỉnh ngưỡng tác động : 160 VAC
 
Thời gian tác động                1/ Thời gian Main ON :  1s – 5s
        Chỉnh ngưỡng thời gian tác động : 3s
   2/ Thời gian Gen ON :  1s – 5s
        Chỉnh ngưỡng thời gian tác động : 3s
   3/ Thời gian Gen OFF :  40s – 160s
        Chỉnh ngưỡng thời gian tác động : 45s