Giá:

Hãng sản xuất: CAOTHANG GENERATOR

Thông tin chung:


MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA

Model tổ máy

CAOTHANGTECH

Công suất

liên tục

kW/kVA

Công suất

dự phòng

kW/kVA

Model

động cơ

Dung tích

xylanh

(L)

Đầu phát

Mecc Alte

Download

Chi tiết

Sản phẩm

CT7L

5.6/7.0

6.1/7.6

LPW2

0.92

ECO3-2SN/4

 

CT10L

8.0/10.0

8.8/11.0

LPW3

1.38

ECO3-1LN/4

 

CT15L

12.0/15.0

13.2/16.5

LPW4

1.86

ECO3-3LN/4

 

CT20L

16.0/20.0

17.6/22

LPWT4

1.86

ECO28-1LN/4

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN 1 PHA

Model tổ máy

CAOTHANGTECH

Công suất

liên tục

kW/kVA

Công suất

dự phòng

kW/kVA

Model

động cơ

Dung tích

xylanh

(L)

Đầu phát

Mecc Alte

Download

Chi tiết

Sản phẩm

CT5.6Lm

5,6

6.1

LPW2

0.92

ECO3-2SN/4

 

CT8.7Lm

8.7

9.5

LPW3

1.38

ECO3-2LN/4

 

CT12Lm

12.0

13.2

LPW4

1.86

ECO28-1LN/4

 

CT16Lm

16.0

17.6

LPWT4

1.86

ECO28-2LN/4