Giá:

Hãng sản xuất: NAVITEK

Thông tin chung:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 ·    Hiển thị trạng thái nguồn lưới, nguồn máy phát, vị trí đóng tải.

 ·    Ngõ ra cấp tín hiệu remote start khi có sự cố nguồn lưới.

 ·    Ngõ vào chuyển vị trí đóng tải từ nguồn lưới sang nguồn máy và ngược lại.

 ·    Chỉnh được ngưỡng bảo vệ cao áp hoặc thấp áp nguồn điện lưới.

 .    Kết nối với tất cả các bộ điều khiển máy phát có remote start.

 ·    Kích thước: 110x 96 x48mm.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 ·    Hiển thị trạng thái nguồn lưới, nguồn máy phát, vị trí đóng tải.

 ·    Ngõ ra cấp tín hiệu remote start khi có sự cố nguồn lưới.

 ·    Ngõ vào chuyển vị trí đóng tải từ nguồn lưới sang nguồn máy và ngược lại.

 ·    Chỉnh được ngưỡng bảo vệ cao áp hoặc thấp áp nguồn điện lưới.

 .    Kết nối với tất cả các bộ điều khiển máy phát có remote start.

 ·    Kích thước: 110x 96 x48mm.